„Szkic ma moc” – konkurs na szkicownik

Konkurs „Szkic ma moc” jest skierowany do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych.

Przedmiotem konkursu są szkicowniki w zwartej zeszytowej formie. Konkurs ma na celu wyłonić oryginalny zbiór szkiców jednego autora. Jeden autor może zgłosić do konkursu jeden szkicownik o maksymalnym formacie A3, który zawiera minimum 10 stron.

Regulamin: http://satyrykon.pl/wp-content/uploads/2021/10/szkic-ma-moc-2022_regulamin.pdf


Nagrody

I miejsce: 5 000 PLN
II miejsce: 3 000 PLN
III miejsce: 1 500 PLN
Dwa równorzędne wyróżnienia po 1 000 PLN każde