Sztuka Osób Niepełnosprawnych – edycja 2018

Jeszcze do 31 sierpnia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmuje prace w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Konkurs jest przeznaczony dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej. Prace do konkursu zgłaszają placówki.

Kategorie konkursowe:
• malarstwo i witraż
• rysunek i grafika
• rzeźba kameralna i płaskorzeźba
• tkanina i aplikacja
• fotografia i film

Każda placówka może zgłosić po dwie prace z każdej kategorii, tj. w sumie do 10 prac. Każda ze zgłaszanych prac może mieć maksymalnie trzech autorów. Miejscem składania prac są oddziały wojewódzkie PFRON właściwe ze względu na siedzibę placówki biorącej udział w konkursie. Szczegóły w regulaminie.

Termin składania prac:
do 31 sierpnia 2018

Regulamin i informacje:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/sztuka-osob-niepelnosprawnych-edycja-2018/

/fot. Steve Johnson on Unsplash/


Nagrody

Pula nagród 75 000 zł:

po trzy nagrody pieniężne w każdej z pięciu kategorii – dla placówek zgłaszających prace:
I miejsce – 6 000 zł
II miejsce – 5 000 zł
III miejsce – 4 000 zł
wyróżnienia
Placówka może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel związany z rehabilitacją społeczną uczestników lub mieszkańców.