C Ty możesz zrobić dla lasów?

CO TY MOŻESZ ZROBIĆ DLA LASÓW? – konkurs na instalację

Fundacja WWF Polska jest organizatorem konkursu na wykonanie wizualizacji projektu outdoorowej instalacji, promującej zrównoważoną gospodarkę leśną i zarządzanie lasami z dbałością o przyrodę. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany na…