konkurs dla młodzieży

NIESAMOWITA MASZYNA – konkurs dla młodzieży

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu całej Polski, którym bliskie są działania kreatywne, zagadnienia fizyczne, a także związane z budowaniem, konstruowaniem….

SZTUKA NA TALERZU – fotografia

Organizatorem konkursu fotograficznego ,,Sztuka na talerzu” jest Bednarska Szkoła Podstawowa Terytorium Raszyńska w Warszawie. Uczestnikiem może być każda osoba, która jest uczniem klas 4-8…

Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego

W konkursie może wziąć udział każdy piszący, nie będący członkiem profesjonalnego związku twórczego. Wiek uczestnika – od 10 do 21 roku życia. Organizatorzy nie ograniczają…

filtr: REL – open call

Otwarty nabór do trzeciej edycji konkursu dla młodzieży szkół średnich – „filtr: REL”! rel (z ang. relatable) – coś z czym możesz się utożsamić; z…

Konkurs na esej

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa oraz Koło Naukowe Polonistów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach ogłosiły Konkurs na esej dla uczniów szkół średnich „Nie znam roli, którą…

Ogólnopolski Konkurs Literacki ZAWIERSZOWANI

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Zawierszowani” jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby w Przytocku. Celem konkursu jest uwrażliwianie młodych ludzi na piękno poetyckiego słowa…