Triennale Malarstwa Studenckiego/2

Celem prezentacji konkursowej jest ukazanie tendencji, kierunków rozwoju, postaw studentów i młodych artystów skupionych wokół uczelni wyższych w Polsce, realizujących swoje projekty w medium malarstwa a także formach malarstwa wykraczających poza tradycję.

Organizator konkursu: Zakład Malarstwa Instytutu Sztuk Pięknych

Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Współorganizator: Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie

W Ogólnopolskim Triennale Malarstwa Studenckiego mogą wziąć udział studenci wyższych uczelni artystycznych, a także studenci kierunków artystycznych wyższych uczelni na terenie Polski, oraz absolwenci tych uczelni, którzy uzyskali dyplom w roku 2023.

Kandydaci zgłaszają od 1 do 4 prac w dowolnej technice malarskiej, będących oryginałami, niedającymi się powielić, powstałymi w latach 2021-2023 (z wykluczeniem prac dyplomowych).

Opłata za udział: 60 PLN.

Regulamin: TMS/2 – Uniwersytet Rzeszowski (ur.edu.pl)


Nagrody

Nagroda Prezydenta Miasta Rzeszowa
Nagroda Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego: 10 000 PLN
Wysokości wszystkich nagród zostaną podane w późniejszym terminie