„Uchwyć to co nieuchwytne” – konkurs filmowy

„Uchwyć to co nieuchwytne” – konkurs filmowy towarzyszący VI edycji Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego, którego celem jest popularyzowanie muzyki akordeonowej, rozwijanie syntezy sztuk, inspirowanie do twórczości artystycznej, promocja utalentowanych twórców oraz stwarzanie im możliwości prezentacji swoich utworów.

Konkurs Filmowy to dla młodych twórców okazja to zaprezentowania swoich umiejętności i kreatywnego spojrzenia na muzykę jako inspirację do stworzenia dzieła filmowego. Przewrotność konkursu wynika ze spojrzenia na utwory akordeonowe jak na scenariusz filmowy, którego znaczenie kończy się tam, gdzie wyobraźnia twórców.

W tegorocznej edycji przewidziana jest jedna kategoria: film krótkometrażowy (do 5 min.) do wybranego utworu spośród zamieszczonych na stronie: https://krakowskifestiwalakordeonowy.pl/do-pobrania/

Konkurs ma charakter międzynarodowy i otwarty.

Regulamin: https://krakowskifestiwalakordeonowy.pl/regulamin/

Organizatorem Konkursu Filmowego jest Fundacja Art Forum, Partnerem Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Zespół Kozak System.


Nagrody

I miejsce: 2 700 PLN
Wyróżnienie: 1 200 PLN