Unia Film Festival 2020

Celem konkursu jest promowanie sztuki filmowej wśród uczniów i inspirowanie młodzieży do kreatywnego wykorzystania szeroko dostępnej technologii audio-video.

Do konkursu można zgłosić krótkometrażowy film fabularny, dokumentalny lub animowany,  którego twórcy to uczniowie 7-8 klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Tematyka, konwencja i estetyka filmu są dowolne. Długość filmu zgłoszonego do konkursu nie powinna przekroczyć 15 minut.

Regulamin: http://uniaff.pl/?page_id=56


Nagrody

Nagrody rzeczowe