Up-Cykle 2020 | konkurs wzorniczy

Organizatorem i fundatorem nagród w jest Zakład Utylizacyjny w Gdańsku.

Uczestnikami Konkursu mogą byd studenci i absolwenci kierunków wzornictwa przemysłowego polskich uczelni wyższych.

Konkurs Up-Cykle poświęcony jest rozwijaniu idei upcyklingu. Koncepcja upcyklingu zakłada wtórne przetwarzanie odpadów. W efekcie tego przedsięwzięcia powstają produkty o wartości wyższej niż ich części składowe. Proces ten pozwala zmniejszyć ilość odpadów oraz materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej. Konkurs Up-Cykle ma uwrażliwiać na te kwestie, a w wymiarze praktycznym także dostarczać pozytywnych przykładów, jak może wyglądad „nowe życie odpadu” po podwyższeniu jego wartości.

Zgłoszenia konkursowe powinny składać się z projektów przedmiotów użytku codziennego wykonanych z wykorzystaniem w co najmniej 80% surowca pochodzącego z odpadów. Do Konkursu zostaną zakwalifikowane projekty posiadające udokumentowane źródło podchodzenia surowców wykorzystanych do ich stworzenia. W przygotowaniu projektów wykorzystane mogą być następujące rodzaje odpadów:

  1. szkło,
  2. metale i tworzywa sztuczne,
  3. odpady remontowe i budowlane,
  4. odpady tekstylne i obuwnicze,
  5. elektrośmieci z wyłączeniem baterii, akumulatorów oraz innych urządzeń i materiałów stwarzających zagrożenie dla środowiska naturalnego.

W I etapie konkursu Uczestnicy przesyłają projekty w formie elektronicznej. W II etapie zgłoszenia zostaną uzupełnione o prototypy projektów.

Regulamin: http://zut.com.pl/wp-content/plugins/upcykle/front/assets/Regulamin%20Konkursu%20Upcykle%2002.03.2020_na%20papierze.pdf


Nagrody

I nagroda – Złoty Up-Cykl: 6 000 PLN
II nagroda – Srebrny Up-Cykl: 3 000 PLN
III nagroda – Brązowy Up-Cykl: 1 000 PLN