V Triennale Malarstwa ANIMALIS 2020

Ogólnopolski konkurs na obraz o tematyce zwierzęcej dla profesjonalnych artystów plastyków.

Poprzez wybór tematu konkursu pragniemy włączyć się w silny nurt dążący do zmiany głęboko zakorzenionego wizerunku Śląska, postrzeganego jako centrum jedynie przemysłu ciężkiego oraz regionu zanieczyszczenia i degradacji środowiska. Śląsk to również miejsce unikalnych na skalę światową rezerwatów przyrody oraz występowania ginących gatunków zwierząt. To ośrodek kulturalny o wciąż rosnącym znaczeniu.

W konkursie mogą brać udział artyści profesjonalni oraz tegoroczni (2019/20) dyplomanci Akademii Sztuk Pięknych.

Organizatorem jest Miejska Galeria Sztuki MM w Chorzowie.

Opłata konkursowa: 90 PLN.

Regulamin: http://www.galeriamm.eu/animalis/regulamin20.pdfw


Nagrody

Przewidywane nagrody:
Grand Prix: 10 000 PLN
II Nagroda: 5 000 PLN
III Nagroda: 2 500 PLN