VI Konkurs Na Projekt I Wykonanie Muralu

Założeniem konkursu jest wyłonienie projektu i wykonania muralu (czyli wielkoformatowego malowidła ściennego) o tematyce inspirowanej wycinanką ludową, który zostanie zrealizowany przez zwycięsce na ścianie Zagrody Włościańskiej, zlokalizowanego przy ul. 7 Kamienic 4 w Częstochowie. Istotny jest kontekst miejsca, w którym powstanie mural, mural będzie widoczny dla mieszkańców miasta, a także dla turystów i pielgrzymów przybywających licznie na Jasną Górę. W projekcie powinny być podkreślone wartości związane z kulturą ludową. Kompozycję muralu należy wpisać w kontekst architektoniczny ściany budynku z wykorzystaniem istniejących elementów architektury (okna, podziały ściany itd.)”

Aby sięgnąć po więcej informacji zapraszam na stronę: http://ksl.muzeumczestochowa.pl/


Nagrody

2000 zł