VideoNews 6 | Open Call

Galeria Labirynt ogłasza otwarty nabór prac na przegląd wideo – VideoNews, skierowany do studentek i studentów studiów I i II stopnia uczelni artystycznych. Wybrane prace zostaną zaprezentowane podczas szóstej edycji przeglądu, który odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2019 w Galerii Labirynt w Lublinie.

VideoNews to przegląd wideo organizowany przez Galerię Labirynt od 2014 roku. W pięciu dotychczasowych edycjach wzięło udział około 250 studentów/studentek z polskich uczelni wybranych przez profesorów oraz studenci wyłonieni drogą otwartego naboru, który prowadzimy od 2016 roku.

Projekcja jednokanałowa, czas trwania: maksymalnie 10 minut. Można zgłosić maksymalnie 2 prace wideo. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru jednej z nadesłanych prac.

Strona organizatora: https://labirynt.com/videonews-6-open-call/?fbclid=IwAR0_9cqIlqnXYaO1OIT7BZlqtqW7N-5r8aI9IMtV3wdWZAdQOYv64cF3Sqw


Nagrody

Udział w przeglądzie

Zwrot kosztów