Winter Stations – zaprojektuj instalację

Piąta edycja międzynarodowego konkursu Winter Stations – na projekty instalacji artystycznych do realizacji i ekspozycji na plażach Toronto w sezonie zimowym. Temat tegorocznej edycji to „Migracja”. Instalacje zostaną udostępnione w przestrzeni publicznej w okresie od 18 lutego do 1 kwietnia 2019.

Otwarty, międzynarodowy jednoetapowy konkurs, w którym mogą wziąć udział artyści, projektanci, architekci i architekci krajobrazu.

Instalacje zostaną zrealizowane na sześciu stanowiskach ratowników na Woodbine Beach na zachodnim krańcu plaży graniczącej z jeziorem Ontario. Konstrukcje wież ratowniczych posłużą jako podstawa do zamontowania instalacji.

Migracja
Prostą definicją migracji jest przemieszczanie się z jednej lokalizacji do drugiej z zamiarem stałego lub tymczasowego pobytu. Ale oczywiście koncepcja i praktyka migracji jest znacznie bardziej złożona i warstwowa niż prosta definicja.
Migracje ludzkie obejmują rozprzestrzenianie się populacji na całym świecie. Doprowadziło to do rozwoju cywilizacji i kultur, odzwierciedlonych w historycznych narracjach i tradycjach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Migracja jest prowadzona także przez inne gatunki. Temat migracji może zgłębiać wiele aspektów, w tym złożone problemy społeczne, które wpływają na kształtowanie globalnego społeczeństwa, czy wymianę myśli.

Termin nadsyłania prac:
do 4 listopada 2018

Zgłoszenia, regulamin i informacje:
http://winterstations.com/


Nagrody

cztery nagrody w wysokości:
3 500 CAD + 1 500 CAD na pokrycie kosztów podróży artysty
budżet jednej instalacji – 10 000 CAD