Wisznicki Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Złoto Topoli”

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wisznicach. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie trzech wierszy, niepublikowanych i nienagradzanych do momentu przesłania na ten konkurs.

Konkurs dla osób powyżej 15 r.ż.

Wszelkich informacji udziela Gminna Biblioteka Publiczna w Wisznicach (kontakt: gbpwisznice@wisznice.pl oraz tel. 833782079), a także można je odnaleźć na stronie FB https://www.facebook.com/bibliotekawisznice.


Nagrody

W regulaminie