Wizja wypoczynku – Skandynawskie ciepło

W kolekcji mebli produkowanych i dystrybuowanych przez KLER S.A. nie było dotychczas oferty mebli skandynawskich. Doceniając walory użytkowe i estetyczne takiej kolekcji chcemy zwrócić uwagę projektantów na jej niewątpliwe zalety i zachęcić do opracowań odwołujących się do skandynawskiego ducha. Dlatego siódma edycja konkursu „Wizja wypoczynku” organizowanego obecnie przez Piotr KLER Fundację nosi tytuł SKANDYNAWSKIE CIEPŁO i dotyczy projektowania produktu i aranżacji wnętrza z oferty handlowej o skandynawskiej stylistyce. Oczekujemy od projektantów krytycznej oceny oferty skandynawskiej znajdującej się na polskim rynku oraz przedstawienia własnej wizji, która w istotnym stopniu może ją uzupełniać równocześnie wnosząc nowe oryginalne wartości.

Piotr KLER Fundacja do organizacji konkursu zaprosiła od lat wypróbowanych partnerów: patronat honorowy nad konkursem objął Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich, patronat medialny „Architektura & Biznes” a fundatorem nagród rzeczowych jest „WSC Graphisoft Center Poland”.


Nagrody

Laureaci otrzymają nagrody pieniężno-rzeczowe:
I nagroda
   – 5 000 zł oraz oprogramowanie ArchiCAD SE2014 i rower STRIDA
II nagroda
  – 3 000 zł oraz oprogramowanie Artlantis Studio
III nagroda – 2 000 zł oraz oprogramowanie Artlantis Render

5 wyróżnień po 1 000 zł oraz IPod Nano