„Współczesna Kamienica Łódzka” – architektura

Konkurs architektoniczny „Współczesna Kamienica Łódzka – edycja trzecia”. Organizatorem jest Biuro Architekta Miasta Łodzi.

Celem konkursu jest wypracowanie najtrafniejszych form architektonicznych osadzonych w zabytkowej Łodzi. Prace konkursowe powinny wpisywać się w historyczny obszar Strefy Wielkomiejskiej. Koncepcje w swoich propozycjach muszą zawierać twórcze połączenie projektowanej kamienicy z wykorzystaniem klasycznych zasad kształtowania architektury i historycznego detalu oraz w adekwatny sposób wykorzystywać współczesne technologie.

Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub zespół autorski składający się z osób fizycznych. Konkurs ma charakter otwarty.

Regulamin: https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/WOA_2023/2023_1721.pdf


Nagrody

Pula nagród: 90 000 PLN