XVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „O ZŁOTĄ WIEŻĘ PIASTOWSKĄ”


Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich pełnoletnich poetów.

Uczestnicy konkursu nadsyłajątylko jeden, opatrzony godłem (słownym), zestaw trzech utworów poetyckich w języku polskim, dotychczas niepublikowanych w żadnej formie (także w internecie) i nienagradzanych w innych konkursach, o objętości nie przekraczającej trzech stron formatu A4.

Tematyka wierszy jest dowolna.


Nagrody

Nagrodami w konkursiestatuetki Wieży Piastowskiej oraz nagrody rzeczowe, bony upominkowe (łączna wartość nagród wynosi 2000 zł).

Nagrody Główne:

          I.          Złota Wieża Piastowska

        II.          Srebrna Wieża Piastowska

     III.          Brązowa Wieża Piastowska

Nagrody Specjalne:

Za wiersz nawiązujący tematyką do Cieszyna i Ziemi Cieszyńskiej, Dla najlepszego twórcy z terenu Śląska Cieszyńskiego