XX Międzynarodowy Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny „Foto Odlot”

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie i Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców zapraszają do udziału
w XX Międzynarodowym Niekonwencjonalnym Konkursie Fotograficznym „Foto Odlot” organizowanym przez WDK w Rzeszowie.

Konkurs organizowany jest przez WDK od 1992 r. Początkowo zorganizowano 6 edycji ogólnopolskich a od 1998 r. konkurs w randze międzynarodowej odbył się już 19 razy. Konkurs ten kierowany jest do twórców odkrywających niezwykłe wymiary rzeczywistości i próbujących znaleźć wizualne odzwierciedlenie swoich artystycznych wizji przez dowolną niekonwencjonalną interpretację tematu „odlot”.

Temat konkursu jest dowolny, preferujący jednak nowatorstwo, pomysłowość, oderwanie od utartych schematów, norm i wzorców.

Opłata wpisowa: 20 PLN dla uczestników z Polski, 10 EURO lub 10 $ dla uczestników z zagranicy.

Regulamin: https://wdk.kulturapodkarpacka.pl/o-nas/formy-cykliczne/miedzynarodowy-niekonwencjonalny-konkurs-fotograficzny-foto-odlot/Nagrody

Medale
Wyróżnienia
Plakiety
Pula nagród pieniężnych: 14 000 PLN