XX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej

Organizatorem jest Kujawsko – Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Przegląd ma wieloletnią tradycję, wspiera unikalną dziedzinę sztuki jaką jest tkactwo a dzięki temu, że ma charakter konkursowy, daje twórcom możliwość konfrontacji dokonań, publicznej prezentacji prac.

W Przeglądzie mogą brać udział wyłącznie twórcy nieprofesjonalni bez ograniczeń wiekowych.

Do Przeglądu dopuszcza się wszelkie rodzaje technik i form z tej dziedziny sztuki, zarówno tkaninę artystyczną jak i ludową o tradycyjnych motywach i sposobie wykonania. Ilość prac zgłoszonych przez jednego autora nie może przekraczać trzech sztuk.

Regulamin  https://galeria.kpck.pl/xx-ogolnopolski-przeglad…/


Nagrody

w regulaminie