XXXIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Jakubika

Sekcja Literacka Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu przy współudziale Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu ogłasza XXXIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Jakubika o nagrodę Burmistrza Świecia.

W OKP mogą uczestniczyć wszyscy twórcy, bez względu na wiek i przynależność do literackich organizacji. Tematyka wierszy nie jest ograniczona. Każdy autor może nadesłać pięć wierszy nigdzie dotychczas nie publikowanych.

Termin nadsyłania prac:
do 11 maja 2018

Informacje:
https://tmzs.org.pl/
e-mail: towarzystwo.mzs@gmail.com


Nagrody

Nagroda Główna – 500 zł
II miejsce – 400 zł
III miejsce – 300 zł