YICCA 2018 – International Contest of Contemporary Art

Ideą konkursu jest promowanie uczestniczących w nim artystów, dające im możliwość dołączenia do międzynarodowego rynku sztuki współczesnej. Konkurs jest otwarty dla wszystkich artystów lub grup artystycznych ze wszystkich krajów.

W konkursie Yicca akceptowane są wszystkie rodzaje prac, w tym wideo, instalacje i performance. Wszystkie prace muszą zostać przedstawione poprzez zdjęcie lub wideo, opatrzone opisem. Wszystkie prace muszą być dostępne na wystawę końcową oraz muszą być własnością artysty.

Ostateczna decyzja jury doprowadzi do wyboru 18 artystów, których prace będą uczestniczyć w końcowej wystawie w Pawilonie Mestovica w Zagrzebiu.

Opłaty za uczestnictwo:
• 1 praca: 40 €
• 2 prace: 70 €
• 3 prace: 100 €
• 4 prace: 120 €
• 5 prac: 135 €
• 6 prac: 145 €

Regulamin i informacje:
www.yicca.org
www.contest.yicca.org

Termin zgłaszania prac:
do 25 września 2018

Wystawa finalistów:
styczeń 2019


Nagrody

I nagroda – 3 000 €
II nagroda – 1 000 €
rezydencja artystyczna we Włoszech o wartości 1 800 €
rezydencja artystyczna w Chile o wartości 1 800 €

dodatkowe benefity:
– promocja dzieł sztuki poprzez prezentację na wystawie finałowej
– umocnienie kontaktów między finalistami a krytykami i kuratorami sztuki, właścicielami galerii, publicznymi i prywatnymi instytucjami sztuki
– uzyskanie maksymalnej widoczności dzięki kampanii reklamowej, która będzie towarzyszyć konkursowi