Zaprojektuj mural

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie muralu, który zostanie zrealizowany na zewnętrznych ścianach budynku o łącznej powierzchni 545 m2 przy ul. Gdańskiej 1 we Wrocławiu.

Tematyka muralu w dowolny sposób powinna być zintegrowana z miejscem, w którym będzie on funkcjonował.

Budynek, na którym wykonany zostanie mural zlokalizowany będzie w obrębie Placu Grunwaldzkiego. Jest to teren objęty pieczą Miejskiego Konserwatora Zabytków. Projekty wyłonione w pierwszym etapie konkursu opiniowane będą u Plastyka Miejskiego, a następnie Miejskiego Konserwatora Zabytków. Obowiązkiem zwycięzcy konkursu będzie naniesienie uwag Plastyka Miejskiego i/ lub Miejskiego Konserwatora Zabytków, jeśli takie się pojawią.

Regulamin konkursu: https://inkomsa.pl/uploads/drive/REGULAMIN.pdf


Nagrody

8 000 PLN