„Zieleń i forma” – architektura krajobrazu

Adresatami konkursu są wyłącznie studenci kierunków artystycznych uczelni wyższych w Warszawie.

Zadaniem uczestników jest wykonanie projektu formy przestrzennej (rzeźby) nawiązującej do koncepcji projektowanego placu miejskiego usytuowanego w Warszawie przy ul. Łopianowej i ul. Morelowej i odnoszącej się do hasła przewodniego „Zieleń i forma”. Projekt placu miejskiego charakteryzuje różnorodna zieleń i jest bogaty w drewniane elementy wpasowujące się w tożsamość okolicy.

Projekt może być wykonany samodzielnie albo w zespole składającym się maksymalnie z dwóch osób. Szczegółowe wymagania i wytyczne dotyczące rzeźby są dostępne w regulaminie konkursu. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Organizatorem konkursu jest Bouygues Immobilier Polska.

Regulamin konkursu dostępny na stronie: https://www.bi-polska.pl/poznaj-nas/aktualnosci/konkurs-zielen-i-forma


Nagrody

I Miejsce: nagroda pieniężna w wysokości 12 000 PLN
II Miejsce: nagroda pieniężna w wysokości 7 000 PLN
III Miejsce: nagroda pieniężna w wysokości 3 000 PLN