„Zielony Słup Przystankowy” – konkurs wzorniczy

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznania oraz Rada Osiedla Stare Miasto zapraszają do udziału w konkursie na najlepszą koncepcję „zielonego” słupa przystankowego. Projekt skierowany jest do poznańskich studentów kształcących się na uczelniach projektowych 
i artystycznych. 

Głównym założeniem konkursu jest stworzenie innowacyjnej pod względem architektonicznym, artystycznym i proekologicznym koncepcji projektowej słupa przystankowego. Zastosowane rozwiązanie pomoże wzbogacić przestrzeń publiczną miasta oraz poprawić jakość życia mieszkańców. 

Poprzez sformułowanie „zielony” słup przystankowy należy rozumieć wszelkie proekologiczne walory, które przyczynią się do łagodzenia negatywnych skutków i adaptacji miasta do zmian klimatu, np. gromadzenie wody opadowej, produkcję energii elektrycznej czy poprawę lokalnego mikroklimatu poprzez wzrost wilgotności powietrza lub jego oczyszczanie. 

Koncepcja projektowa powinna  zawierać: mało wymagającą zieleń dostosowaną do wzrostu w trudnych warunkach miejskich, dowolną formę siedziska uwzględniającego niewielką przestrzeń wokół słupa oraz rozkład jazdy autobusów lub tramwajów wraz z możliwością jego podświetlenia. 

Regulamin:

https://bip.poznan.pl/bip/biuro-koordynacji-projektow-i-rewitalizacji-miasta,1043/news/otwarty-konkurs-dla-studentow-na-koncepcje-projektowa-zielonego-slupa-przystankowego,154081.html


Nagrody

I miejsce: 7 500 PLN
II miejsce: 1 500 PLN
III miejsce: 1 000 PLN