Zrealizuj swój pomysł w BOKu

VIII Edycja Konkursu na współorganizację inicjatyw z Białołęckim Ośrodkiem Kultury. Celem konkursu jest wyłonienie inicjatyw, rozumianych jako wydarzenia, projekty, przedsięwzięcia, które Białołęcki Ośrodek Kultury będzie współorganizował z podmiotami zewnętrznymi z wykorzystaniem zasobów, jakimi dysponuje Ośrodek: przestrzenią sal widowiskowych, sprzętem audiowizualnym, zapleczem technicznym, kanałami BOKu na YT, FB, IG itp.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, placówki oświatowe, grupy nieformalne w tym grupy mieszkańców lub osiedli, osoby fizyczne oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat – przy wsparciu rodziców (opiekunów prawnych) jako wnioskodawców, które podejmą się zorganizowania zgłoszonej inicjatywy.

Kategorie konkursowe:

  • Lokalny potencjał – lokalni liderzy
  • Kulturalne wagary
  • Twoje 5 minut
  • Składanka sąsiedzka

Regulamin, załączniki: https://bok.waw.pl/wydarzenia/zrealizuj-swoj-pomysl-w-boku-


Nagrody

Realizacja projektu