ŻUBROFFKA – Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych

W ramach Festiwalu odbędą się następujące konkursy:

W Formule Krajowej:

• Konkurs polski: FABUŁA.PL – konkurs na najlepszy krótkometrażowy film fabularny,
• Konkurs polski: DOKUMENT.PL – konkurs na najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny,
• Konkurs polski: ANIMACJA.PL – konkurs na najlepszą polską animację krótkometrażową.

W Formule Międzynarodowej:
• Konkurs OKNO NA WSCHÓD – konkurs na najlepszy film niezależny z krajów z byłego bloku państw socjalistycznych – twórców niezależnych, studentów i amatorów,
• Konkurs CAŁY TEN ŚWIAT – skierowany do twórców z całego świata – z wyłączeniem uczestników konkursów w formule krajowej i OKNA NA WSCHÓD,
• Konkurs DZIECIAKI – konkurs na najlepszy film dla dzieci skierowany do polskich i zagranicznych twórców amatorów, niezależnych i studentów.
• Konkurs na NAJLEPSZY TELEDYSK – jest to konkurs na najlepszy film do utworu muzycznego skierowany do polskich i zagranicznych twórców amatorów, niezależnych i studentów.
• Konkurs NA SKRAJU– jest to konkurs na najlepszy film z pogranicza eksperymentu oraz wideoartu skierowany do polskich i zagranicznych twórców amatorów, niezależnych i studentów.

Zarówno w formule krajowej jak i w formule międzynarodowej jeden film może być zgłoszony tylko do jednego konkursu.

Pomysłodawcą i organizatorem Festiwalu jest Białostocki Ośrodek Kultury.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które ukończyły 15 rok życia i zajmują się tworzeniem filmów. Zgłaszany film nie może trwać dłużej niż 30 minut. Każdy twórca może zgłosić maksymalnie 2 filmy. Do udziału w konkursie nie mogą być zgłaszane filmy, które powstały przed 2019 rokiem, a także zgłaszane na poprzednie edycje Festiwalu.

Regulamin: http://www.zubroffka.pl/zglos-film-2-2/zglos-film/


Nagrody

„Organizator przewiduje nagrody dla najlepszych filmów przeglądu, przyznawanych w każdym z konkursów w ramach każdej z formuł oraz Nagrody Głównej.”