Zwiastun filmowej adaptacji książki polskiego autora – konkurs filmowy

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach organizuje konkurs dla młodzieży szkolnej. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu zwiastuna filmowej adaptacji książki polskiego autora z wykorzystaniem dowolnej techniki animacyjnej i filmowej. Ocenie będzie podlegać pomysł oddający ducha książki oraz możliwość promocji literackiego pierwowzoru.

Spot filmowy zwany dalej „Zwiastunem” przygotowywany jest przez osobę lub zespół w skład którego mogą wchodzić wyłącznie osoby, które nie ukończyły 26 lat. Dodatkowo osoba lub zespół musi posiadać opiekuna – osobę pełnoletnią, zwaną dalej „Uczestnikiem”, która w imieniu uczestnika(-ów) dokona zgłoszenia Utworu do Konkursu. Zespół może liczyć maksymalnie 5 osób.

Czas trwania Zwiastunu nie może przekroczyć 2 minut. Zwiastun powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego.

Postanowienia Regulaminu 
Nagrody

W regulaminie