10 TRIENNALE GRAFIKI POLSKIEJ (TGP)


Triennale Grafiki Polskiej (TGP) jest najstarszym i najbardziej prestiżowym przeglądem polskiej grafiki współczesnej, którego ambicją jest wyłonienie najbardziej interesujących postaw i tendencji artystycznych w ramach tej dyscypliny oraz poszukiwań poszerzających jej obszar. Organizatorem konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

W 10 Triennale Grafiki Polskiej (TGP) mogą wziąć udział artyści, absolwenci wyższych uczelni artystycznych oraz studenci 5. roku jednolitych studiów magisterskich lub 2. roku studiów II stopnia w/w uczelni (w momencie zgłaszania prac do I etapu konkursu).

Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace, które nie zostały dotąd nagrodzone w ramach innych konkursów i przeglądów o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.

Organizacja
Konkurs przebiega w dwóch etapach. W pierwszym etapie (do 31 maja 2018) uczestnicy zgłaszają swoje prace poprzez elektroniczny formularz rejestracyjny. Opłata wpisowa wynosi 60 zł. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace, powstałe w latach 2015-2018, wykonane w dowolnej technice graficznej. Format nie jest ograniczony.
Lista prac zakwalifikowanych na wystawę główną 10 TGP zostanie ogłoszona nie później niż do 30 czerwca 2018 roku. W czasie drugiego etapu konkursu międzynarodowe Jury Nagród przyznaje nagrody i wyróżnienia.

Termin zgłaszania prac:
od 2 kwietnia do 31 maja 2018

Regulamin i informacje:
http://www.tgp.asp.katowice.pl/


Nagrody

Grand Prix I Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 20 000 zł
II Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego – 15 000 zł
III Nagroda Prezydenta Miasta Katowice – 10 000 zł

oraz nagrody fundowane:
Nagroda im. prof. Haliny Chrostowskiej ufundowana przez ASP w Warszawie
Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
Nagroda Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Nagroda Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie
Nagroda za najlepszy debiut – wystawa indywidualna w Galerii ASP Rondo Sztuki w Katowicach
Organizatorzy przewidują możliwość przyznania innych nagród fundowanych