15. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki

Galeria Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim organizuje 15. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki. Konkurs jest przeglądem najciekawszych postaw twórczych artystów z Polski i zagranicy.

Stwarza komparatystyczną możliwość usytuowania naszych dokonań w zakresie sztuk wizualnych w szerszym kontekście sztuki europejskiej. Warunki konkursu określone w regulaminie są gwarancją wysokiego poziomu artystycznego wystawy pokonkursowej. Zachęcamy Państwa do aktywnego w nim udziału. Przesyłając niniejsze zaproszenie, jesteśmy przekonani, że zechcą Państwo wziąć udział w 15. Międzynarodowym Jesiennym Salonie Sztuki.


15. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki jest konkursem przeznaczonym dla artystów zamieszkałych w kraju i zagranicą. W konkursie mogą brać udział artyści plastycy, absolwenci oraz studenci ostatniego roku uczelni artystycznych – licencjackich lub magisterskich oraz artyści nieposiadający dyplomu uczelni artystycznej, ale zrzeszeni w związkach plastycznych.

Na konkurs przyjmowane są prace z różnych dziedzin sztuki, wykonane w latach 2019–2021 (niezgłaszane do poprzednich edycji Salonu), w dowolnej technice i konwencji w dyscyplinach: malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba.

Opłata za uczestnictwo: 100 PLN.

Regulamin: http://www.bwa.ostrowiec.pl/wp-content/uploads/2021/07/15-MJSS-regulamin-PL.pdf

Link do strony konkursu:


Nagrody

Grand Prix: statuetka “Homo Quadratus Ostroviensis” + nagroda pieniężna w wysokości 10 000 PLN oraz wystawa indywidualna w Galerii BWA Ostrowiec /w ustalonym z artystą terminie
II Nagroda: 7 000 PLN
III Nagroda: 5 000 PLN