Staż w biurze architektonicznym w Danii

Rekrutacja już ruszyła! Aplikacje można nadsyłać do 16 maja 2014 roku. W tym terminie studenci zainteresowani udziałem w konkursie powinni przesłać mailem na adres architekci@VELUX.pl orazagnieszka.szwarczewska@velux.com odpowiednie dokumenty zawierające: list motywacyjny, curriculum vitae, list polecający przedstawiciela wydziału oraz porfolio ze swoim dorobkiem.
Dodatkowym zadaniem jest przygotowanie krótkiego opisu ze szkicem domu zbudowanego według idei budownictwa zrównoważonego. Większość dokumentów powinna zostać przygotowana w języku angielskim. Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o staż znajdują się w Regulaminie.
Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszej części jury weryfikuje nadesłane aplikacje, a w drugiej przeprowadzane są rozmowy kwalifikacyjne z autorami najlepszych zgłoszeń.
Nagrodą w konkursie jest dwumiesięczna praktyka studencka (1 sierpnia–30 września 2014) w biurze architektonicznym w głównej siedzibie firmy VELUX w Hørsholm koło Kopenhagi. Jest to szansa na uzyskanie cennej wiedzy na temat ekologicznych, energooszczędnych i wykorzystujących światło dzienne rozwiązań w architekturze. Stażysta przez dwa miesiące pracuje nad projektami realizowanymi przez biuro projektowe VELUX pod kierunkiem doświadczonych architektów.
W poprzednich latach laureaci konkursu uczestniczyli m.in. w przygotowaniu projektu modernizacji kopenhaskiego osiedla z lat 60. XX wieku, modernizacji szpitala w Chile czy projektu domu na wodzie w Amsterdamie.
Zwycięzca, oprócz możliwości odbycia dwumiesięcznego stażu, otrzymuje również pokrycie kosztów wyjazdu oraz pobytu, a także niewielkie kieszonkowe.

Regulamin stażu

Harmonogram konkursu przedstawia się następująco:
    • 16 maja 2014      zakończenie przyjmowania aplikacji
    • 26 maja 2014      rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami
    • 6 czerwca 2014    ogłoszenie wyników rekrutacji
    • 1 sierpnia – 30 września 2014 staż w biurze architektonicznym VELUX w Danii