30. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu

Organizatorem Konkursu filmów dokumentalnych oraz Konkursu reportaży telewizyjnych w czasie 30. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu jest Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Konkursy mają charakter otwarty – dla udziału w Konkursach nie ma znaczenia narodowość twórców i miejsce powstania Filmu lub Reportażu.

Celem Konkursu jest prezentacja Filmów i Reportaży podejmujących tematykę szeroko rozumianych zagrożeń stojących przed współczesnym człowiekiem oraz wyłonienie Filmów i Reportaży, zdaniem Jurorów, zasługujących na nagrodzenie. Organizator stawia sobie także za zadanie popularyzowanie filmu dokumentalnego, jako szczególnie ważnej dziedziny kinematografii.

Do udziału w Konkursach mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie Filmy i Reportaże zrealizowane po 1 stycznia 2019 z wyjątkiem Filmów i Reportaży biorących udział w konkursach w 29. edycji Festiwalu.

Regulamin: http://kinomuzeum.pl/wp-content/uploads/2020/06/REGULAMIN-KONKURSU-2-skonwertowany.pdf


Nagrody

Grand Prix Festiwalu – Nagroda Miasta Łodzi: 15 000 PLN
Nagroda „Cierpliwe oko” im. Kazimierza Karabasza: 10 000 PLN
Nagroda Stowarzyszenia Filmowców Polskich: 5 000 PLN
Nagroda im. Aleksandra Kamińskiego: 5 000 PLN
Medal Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense dla najlepszego filmu o tematyce żydowskiej
Nagroda dla najlepszego reportażu: 5 000 PLN
Nagroda Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: 2 500 PLN
Nagroda rzeczowa od Uniwersytetu III wieku im. Heleny Kretz
Jury może wybrać laureatów nagród pozaregulaminowych lub przyznać wyróżnienia dla Filmów pokazywanych w Konkursie lub poza nim oraz nagrodzić twórców tych Filmów
Nagroda publiczności: 2 500 PLN