36. Małopolski Festiwal Artystyczny Młodzieży

XXXVI Małopolski Festiwal Artystyczny Młodzieży 
11 – 16 kwietnia 2016

>>>>> Festiwal adresowany do uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych Małopolski.

>>>>> Przeglądy konkursowe obejmują wszelkie dokonania młodzieży w dziedzinie teatru, tańca, muzyki, plastyki, fotografii, filmu, literatury, dziennikarstwa. 

>>>>> Poszukiwania repertuarowe, tematyczne i formalne nie są niczym ograniczone. 

>>>>> Wszystkie prezentacje odbywają się z udziałem publiczności. Wstęp na imprezy festiwalowe zawsze bezpłatny. 
Można, warto, a nawet trzeba zapraszać znajomych, rodzinę, fanów, przyjaciół.

>>>>> Oceny dokonują komisje konkursowe złożone z laureatów poprzednich edycji Festiwalu pracujące pod przewodnictwem profesjonalnych twórców.

>>>>> Obowiązuje „oskarowy” system przyznawania nagród; po poszczególnych przeglądach znane są jedynie nominacje do nagród, końcowy werdykt ogłaszany jest podczas Koncertu Laureatów w Teatrze Groteska.

>>>>> TERMIN ZGŁOSZEŃ i PRZESYŁANIA PRAC UPŁYWA 14 MARCA 2016.

Regulamin i karty zgłoszeń do pobrania ze strony:
http://www.mdk.krakow.pl/MalopolskiFestiwalArtystycznyMlodziezy.html

ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy w Krakowie
os. Tysiąclecia 15, 31 – 606 Kraków
tel., fax 648 – 49 – 95
e-mail: mdk@mdk.krakow.pl
www.mdk.krakow.pl
www.facebook.com/MDKBursa


Nagrody

Obowiązuje „oskarowy” system przyznawania nagród; po poszczególnych przeglądach znane są jedynie nominacje do nagród, końcowy werdykt ogłaszany jest podczas Koncertu Laureatów w Teatrze Groteska w Krakowie.