36. Wąglański Maj Poezji

Wąglański Maj Poezji – to konkurs bez sztucznego podziału na dotychczasowe – już niepasujące do dzisiejszych czasów kategorie. Wróciliśmy do korzeni pięknej tradycyjnej polskiej poezji – klasycznej, rymowanej. Będziemy też nadal promować najnowszą poezję współczesną – białe wiersze. Każdy uczestnik – będzie mógł brać udział równocześnie w obydwu kategoriach, które będą osobno oceniane!

 

W każdej kategorii można zgłosić trzy wiersze.

Więcej na stronie konkursu http://bialaczow.pl/regulamin-36-waglanskiego-maja-poezji/


Nagrody

  • Kategoria „wiersze rymowane”

I miejsce: 500 zł
II miejsce: 400 zł
III miejsce: 300 zł

  • Kategoria „wiersze białe”

I miejsce: 500 zł
II miejsce: 400 zł
III miejsce: 300 zł

  • w każdej kategorii po pięć wyróżnień po 300 zł