4. Międzynarodowe Triennale Sztuk Cyfrowych Radom 2021

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie studenci uczelni wyższych, które posiadają kierunki artystyczne, oraz ich absolwenci z ostatnich 5 lat.

Cel Triennale: wymiana doświadczeń promowanie młodych twórców, stworzenie forum do konfrontacji osiągnięć młodych twórców z wielu środowisk akademickich Polski i zagranicy z zakresu mediów cyfrowych.

Temat: CZAS

Kategorie zapisu cyfrowego:

  • obraz statyczny;
  • obraz ruchomy.

Organizatorem Triennale jest Katedra Mediów Cyfrowych i Struktur Przestrzennych Wydziału Sztuki UTH w Radomiu.


Regulamin: https://triennale.uniwersytetradom.pl/regulamin/


Nagrody

Grand Prix: wystawa indywidualna
Dyplomy
Organizator czyni starania o pozyskanie nagród