7 Przegląd Młodej Sztuki „Świeża Krew”

Przegląd to ogólnopolski konkurs dla absolwentów studiów magisterskich z 2016/17 r. wyższych uczelni artystycznych połączony z wystawą pokonkursową. Jest szansą na udział w ciekawej zbiorowej wystawie, w gronie rówieśników, w dobrym miejscu z życzliwą i otwartą publicznością. 

TERMINY: 

do  06.08 – zgłoszenie do konkursu
25.08 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych autorów
29.08 – 01.09 – termin dostarczenie prac do Galerii Socato
08.09 – uroczyste otwarcie V Przeglądu i ogłoszenie wyników
 
Wystawa trwa do 07.10.2017 r.


Nagrody

*Grand Prix Malarstwa  – Jury przyzna nagrodę w postaci honorarium autorskiego w wysokości 5000 zł brutto. Praca nagrodzona Grand Prix przechodzi na własność fundatora nagrody

*Grand Prix Rzeźby  – Jury przyzna nagrodę w postaci honorarium autorskiego w wysokości
2000 zł brutto.

* Nagroda Publiczności – nagroda przyznawana przez Gości wernisażu

 

*Jury może przyznać Wyróżnienia Honorowe i dodatkowe nagrody