AKADEMIA FUNDACJI BOŚ – konkurs grantowy

AKADEMIA FUNDACJI BOŚ to ogólnopolski konkurs grantowy adresowany do młodzieży szkolnej oraz studentek i studentów. Konkurs prowadzony jest wyłącznie internetowo.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

Konkurs skierowany jest do:

  • Społeczności studenckiej skupionej w studenckich kołach naukowych działających na uczelniach publicznych i niepublicznych związanych z ekologią, klimatologią lub sozologią, których działania rozpoczęły się przed 31 października 2022 r.,
  • Młodzieży szkolnej i jej opiekunów(-ek) działających w grupach zorganizowanych (np. klubach, kołach zainteresowań, ośrodkach kultury, organizacjach pozarządowych) związanych z ekologią, klimatologią lub sozologią, których działania rozpoczęły się przed 31 października 2022 r.

Aby starać się o grant należy złożyć wniosek. Na podstawie wniosku będą przyznane granty.

Wniosek składa się z:

  1. opisu historii grupy/ koła naukowego;
  2. określenia celów grupy/ koła naukowego;
  3. opisu dotychczasowych działań;
  4. opisu planowanych działań wraz ze wstępnym kosztorysem w roku szkolnym/ akademickim 2023/2024, które będą sfinansowane lub
  5. dofinansowane z grantu;
  6. oświadczenia lidera(-ki) zespołu.

Termin rejestracji zespołu mija 16 listopada 2023 r.

Termin składania wniosków upływa 29 listopada 2023 r.

Regulamin konkursu dostępny na stronie: 

https://akademia.fundacjabos.pl/regulamin/


Nagrody

Pula grantów: maksymalnie 120 000 PLN
Do 100 000 PLN otrzymają zwycięskie zespoły, na podstawie oceny wniosków
Maksymalna wysokość grantu: 10 000 PLN w kategorii A (przewidziano 5 grantów),5 000 PLN w kategorii B (przewidziano 10 grantów)
Dodatkowo 20 000 PLN dla 3 najlepszych zespołów z poprzedniej edycji