Architektura Krajobrazu – Nowy Dwór Mazowiecki

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki ogłasza konkurs na opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej uporządkowania i zagospodarowania terenów miejskich.

Zadaniem konkursu jest wyłonienie koncepcji do opracowania pełnej dokumentacji projektowej, wykonanie której będzie objęte innym postępowaniem.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, w tym zespoły autorskie, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które wykażą że dysponują osobą legitymującą się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe o kierunku architektura krajobrazu.

Regulamin konkursu: http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=451778


Nagrody

Pierwsze miejsce: 6 000 PLN

Drugie miejsce: 4 000 PLN

Trzecie miejsce: 2 000 PLN