Artystyczna Podróż Hestii – 18. edycja konkursu

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii zaprasza studentów IV i V roku wszystkich wydziałów i kierunków artystycznych prowadzonych na polskich uczelniach do kolejnej edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii.

W osiemnastej odsłonie konkursu organizator chce szerzej poruszyć temat rzeczywistości świata sztuki, zwracając uwagę na potrzebę zadawania pytań o kondycję współczesnego artysty i odbiorcy. Przyjmowane są prace tworzone w obszarach: malarstwa, grafiki, rzeźby i instalacji, fotografii, sztuki cyfrowej i performance.

Szczegóły konkursu i regulamin: www.artystycznapodrozhestii.pl/konkurs


Nagrody

Rezydencje artystyczne: w Nowym Jorku i w Wilnie

Udział w wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Zlecenie na artystyczną koncepcję raportu rocznego Grupy ERGO Hestia.