Artystyczna Podróż Hestii

Konkurs Artystyczna Podróż Hestii jest dla uczestników szczególnym momentem spotkania z oceną pozaakademicką , momentem przedstawienia siebie i własnej wizji sztuki szerszemu odbiorcy. Jest momentem konfrontacji artystów z profesjonalną krytyką artystyczną i publicznością, która zyskuje wyjątkową okazję, by podejrzeć, co dzisiaj, tu i teraz, dzieje się w polskich uczelniach artystycznych, w jakim kierunku podążają ich adepci.

Trudno wskazać jedną znaczącą tendencję czy kierunek, w którym mogłaby iść dzisiaj sztuka „młodych”. Zarzuca się jej, że idzie w stronę klasyczną i konformistyczną. My zatem szukamy postaw przeciwnych, „nie zgadzających się”, posiadających krytyczny potencjał. Szukamy tych, którzy nie ulegają obowiązującym tendencjom w sztuce i są w stanie chronić się przed powtarzalnością.

W kolejnej edycji konkursu marzenie o podróży artystycznej może dla jednego uczestnika stać się rzeczywistością.

Więcej informacji na stronie: http://www.artystycznapodrozhestii.pl/pl/

 


Nagrody

Najbardziej obiecujący poszukiwacz nagrodzony jest podróżą artystyczną do Nowego Jorku i Walencji. Kulturowym odniesieniem dla tego przedsięwzięcia są podróże edukacyjne, w jakie przed wiekami wyprawiano młodych artystów i nie tylko , by poznawali świat i sztukę.