„BIAŁO – CZERWONO – BIAŁY” – konkurs na plakat

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do konkursu na plakat nawiązujący do bezprecedensowej mobilizacji społeczeństwa białoruskiego w l. 2020 – 2022 na rzecz demokratycznych, wolnościowych przemian oraz upamiętnia jego bohaterów.

Plakat może być wykonany dowolną techniką. Konkurs jest skierowany do osób fizycznych.

Strona/regulamin: https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/aktualnosci/konkurs-na-plakat-bialo-czerwono-bialy-?fbclid=IwAR1RQtBi28p50DpLNfvWYrOUXmCxZXbLBtwJ8G1olwSnKikg7t0pDjzalsc


Nagrody

I miejsce: 5 000 PLN
II miejsce: 3 000 PLN
III miejsce: 2 000 PLN
Nagrody rzeczowe