7. Międzynarodowe Biennale Pasteli Nowy Sącz 2018

Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sokół w Nowym Sączu ogłasza nabór prac do 7. Międzynarodowego Biennale Pasteli Nowy Sącz 2018. Pula nagród w konkursie wynosi 55 tys. zł.

Biennale Pasteli jest konkursem dla artystów z kraju i zagranicy. Celem wydarzenia jest ukazanie współczesnych możliwości kreacji artystycznej w tej technice malarskiej oraz skonfrontowanie twórczości artystów z różnych krajów i kręgów kulturowych.

Zasady udziału
W konkursie mogą wziąć udział artyści profesjonalni z kraju i zagranicy oraz studenci ostatniego roku wyższych uczelni artystycznych. Udział w konkursie jest nieodpłatny. Każdy z artystów może zgłosić do konkursu trzy prace swojego autorstwa, powstałe w latach 2014-2018, do tej pory niewystawiane i nienagradzane. Do konkursu będą dopuszczone prace wykonane w technice pastelu suchego i olejnego na jednej płaszczyźnie (wyklucza się dyptyki, tryptyki itp. oraz kolaże i inne techniki mieszane).

Termin zgłaszania prac:
do 15 października 2018

Regulamin i informacje:
www.biennalepasteli.pl


Nagrody

Grand Prix – 25 000 zł
I nagroda – 15 000 zł
II nagroda – 10 000 zł
III nagroda – 5 000 zł
wyróżnienia honorowe i sponsorowane

Prace nagrodzone (jedno dzieło) pozostają własnością organizatorów. Nie dotyczy to prac wyróżnionych.