Biozagrożenia DZISIAJ – konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) ogłosił uruchomienie kolejnej edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy. Temat tegorocznej odsłony konkursu pn. „Biozagrożenia DZISIAJ” nawiązuje do aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju.

W obecnym świecie pojawiły się nowe zagrożenia dla funkcjonowania człowieka. Ich ewolucja jest wynikiem globalizacji oraz wzrostu mobilności społeczeństw. Obecnie w związku z pandemią SARS-Cov-2 dominujące zagrożenie stanowią szkodliwe czynniki biologiczne, które występując w środowisku pracy i życia człowieka wywierają szkodliwy wpływ na funkcjonowanie nie tylko pojedynczych osób, a także całych instytucji i państw. Celem tej edycji konkursu jest uzyskanie oryginalnych projektów plakatów umożliwiających w wizualnej formie zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagrożenia wynikające z codziennych, częstych kontaktów z czynnikami biologicznymi oraz koniecznością ochrony przed nimi.


Organizatorami konkursu są: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

W konkursie mogą wziąć udział artyści plastycy, absolwenci i studenci uczelni i wydziałów plastycznych oraz pokrewnych krajowych i zagranicznych.

Informacje: bit.ly/konkurs_biozagrozenia
Nagrody

I nagroda: 5 000 PLN
II nagroda: 3 000 PLN
III nagroda: 2 000 PLN
5 wyróżnień (równorzędnych): po 1 000 PLN każde