„Bliżej pszczół” – konkurs dla młodzieży

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Technikum Pszczelarskie w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli zapraszają młodzież (uczniów szkół podstawowych klas 7-8 i ponadpodstawowych klasy 1-4) do konkursu wiedzy o roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz wiedzy odnośnie do możliwości funkcjonowania pszczoły miodnej w industrialnej rzeczywistości.

Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczniów.

Regulamin: https://www.kul.pl/files/1523/regulamin_v_edycja_konkursu_blizej_pszczol.pdf


Nagrody

Indeksy
Nagrody rzeczowe
Nauka w Technikum Pszczelarskim
Udział w konkursie międzynarodowym