„Bursztyn – Złoto Morza Bałtyckiego” – konkurs na ekslibris i małą formę graficzną

Gdański Archipelag Kultury, Fundacja Wspólnota Gdańska wraz z Partnerami zapraszają do udziału w 11. Międzynarodowym Konkursie na Ekslibris i Małą Formę Graficzną pt. Bursztyn – Złoto Morza Bałtyckiego.

Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim uczestniczyć twórcy znaków graficznych. Jest przeznaczony dla osób pełnoletnich.

Bursztyn bałtycki (sukcynit, ang. AMBER, niem. Bernstein) jest materiałem niezwykłym, podziwianym i pożądanym od wielu wieków. Szlakiem bursztynowym eksportowano ten surowiec znad Bałtyku do Rzymu, Europy Południowej i na Bliski Wschód. Był cenniejszy od złota! W gdańskich pracowniach powstawały unikatowe dzieła sztuki, które budowały kolekcje bogatych mieszczan, magnaterii, duchowieństwa, królów, cesarzy czy carów. Ponadtysiącletni Gdańsk świadomie pielęgnuje tradycję sztuki związanej z bursztynem, dlatego został ogłoszony Światową Stolicą Bursztynu…

Jak pokazać unikalność bałtyckiej kropli słońca? Jak uchwycić przemijający w niej czas…? Jak uchwycić unikalny kolor tego kruszcu…? Mamy nadzieję, że nadesłane przez artystów prace przedstawią różne oblicza, jak i charakter bursztynu. Zaprezentują dwa światy: ten zastygły przed milionami lat, jak i ten nieoczywisty, fantastyczny…

Każdy twórca może przysłać na konkurs maksymalnie 3 egzemplarze prac, własnoręcznie wykonanych, których tematyka nawiązuje do tematu konkursu. Nadsyłać można wyłącznie prace dotąd niepublikowane.

Nadesłane prace będą oceniane w następujących kategoriach:

  • ekslibris i mała forma graficzna – techniki tradycyjne;
  • ekslibris i mała forma graficzna – techniki komputerowe.

Regulamin: https://www.exlibrisgdansk.pl/pliki/2022/2022_EXL_Regulamin.pdf


Nagrody

EKSLIBRIS I MAŁA FORMA GRAFICZNA – TECHNIKI TRADYCYJNE: I Nagroda 4 000 PLN; II Nagroda 3 000 PLN; III Nagroda 2 000 PLN
EKSLIBRIS I MAŁA FORMA GRAFICZNA – TECHNIKI KOMPUTEROWE: I Nagroda 2 000 PLN; II Nagroda 1 000 PLN, III Nagroda 700 PLN
NAGRODY SPECJALNE
 Nagroda Dyrektorki Gdańskiego Archipelagu Kultury;
 Nagroda Fundatora Fundacji Wspólnota Gdańska;
 Nagroda Dyrektora Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej;
 Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku;
 Nagroda Kierownika Muzeum Bursztynu oddział Muzeum Gdańska;
 Nagroda Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenie Bursztynników.