Chespa Packaging Design 2019

Celem Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie opakowania mającego szansę zaistnieć na rynku pod względem funkcjonalności, racjonalności wykorzystania materiału, efektywności zabezpieczenia produktu, innowacyjności oraz estetyki. Celem konkursu jest również wyłonienie oraz wyróżnienie oryginalnych rozwiązań konstrukcyjnych i graficznych.

Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych i jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:
a) „Na specjalną okazję”
b) „Na co dzień”

Projekty i modele (prototypy) opakowania powinny być przygotowane zgodnie z Założeniami projektowymi ujętymi w Załączniku do Regulaminu.

Regulamin: https://www.chespa.eu/wp-content/uploads/2019/02/CPD_2019_regulamin-1.pdf


Nagrody

Po 5 000 PLN w każdej kategorii