Cyberfoto 2019 – XXII Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji

Celem konkursu Cyberfoto 2019 jest prezentacja możliwości kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania.

Konkurs ma charakter międzynarodowy i jest dostępny dla wszystkich fotografujących. Uczestnictwo w konkursie jest płatne. Opłata od każdego autora wynosi 50 PLN.

Szczegóły konkursu i regulamin: http://www.cyberfoto.czest.pl/index2.php?action=regulamin


Nagrody

I nagroda: 2 500 PLN
II nagroda: 1 500 PLN
III nagroda: 800 PLN
oraz trzy wyróżnienia po 400 PLN.