CZAS – RUCH – PRZESTRZEŃ |II Ogólnopolskie Biennale Rysunku

Konkurs skierowany jest do profesjonalnych twórców, absolwentów i studentów IV i VI roku wyższych uczelni artystycznych. Organizatorem jest Fundacja Pinata.

Do udziału w konkursie zapraszamy artystów zajmujących się zarówno rysunkiem tradycyjnym jak i poszukujących zupełnie nowych, indywidualnych rozwiązań. Zachęcamy do eksperymentów, wyjścia poza tradycyjne media i tworzenia własnych technik rysunkowych. Zgłaszane prace powinny odnosić się do tematu CZAS – RUCH –PRZESTRZEŃ lub do jednego z tych trzech pojęć.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace powstałe w latach 2019 -2021, które nie były zgłaszane do poprzedniej edycji konkursu CZAS-RUCH-PRZESTRZEN.

Regulamin: https://drive.google.com/file/d/1XBDivqWyregTX0dPlnLGLDu6nMYVn1nf/view


Nagrody

GRAND PRIX: 2 000 PLN
Wystawa