Design by Śliwka Nałęczowska | konkurs na plakat

Śliwka Nałęczowska ogłosiła trzecią edycję konkursu Design by Śliwka Nałęczowska.

W tym roku pasjonaci grafiki (amatorzy i profesjonaliści) mają za zadanie zaprojektować plakat, inspirując się hasłem: „Śliwka Nałęczowska jest kobietą!”.

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie ukończyła 15 rok życia, stale zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Strona konkursowa: www.designbysliwkanaleczowska.pl.


Nagrody

I miejsce: 10 000 PLN oraz zapas pralin „Śliwka Nałęczowska”

II miejsce: 7 000 PLN oraz zapas pralin „Śliwka Nałęczowska”

III miejsce: 5 000 PLN oraz zapas pralin „Śliwka Nałęczowska”

IV-XII miejsce: zapas pralin „Śliwka Nałęczowska”