Dworzec Częstochowa Główna – konkurs architektoniczny

Konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjno-studialny na koncepcję architektoniczną obejmującą Dworzec Częstochowa Główna oraz  zabudowę i zagospodarowanie terenu w jego otoczeniu.

Przedmiotem realizacyjnej części konkursu jest koncepcja architektoniczna inwestycji, polegającej na realizacji dworca Częstochowa Główna, spełniającego wymagania kategorii „premium” oraz inne wymagania Zamawiającego.

Przedmiotem studialnej części konkursu jest koncepcja architektoniczna zabudowy i zagospodarowania terenu, po stronie zachodniej linii kolejowej, w granicach obszaru opracowania.

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 5 sierpnia 2019. Składanie prac konkursowych: do 28 listopada 2019.

Uczestnicy konkursu muszą spełniać następujące warunki:

  • posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i są członkami Izby Architektów RP lub dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i będącą członkiem Izby Architektów RP;
  • spełniają wymagania określone w art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Regulamin: http://www.czestochowa.sarp.org.pl/files/file/SARP/Konkursy/PKP%202019/Regulamin+załaczniki_1-5.pdf

 


Nagrody

Pula nagród: 147 600 PLN

pierwsza nagroda: 66 000 PLN 
druga nagroda: 44 000 PLN 

trzecia nagroda: 22 000 PLN 
trzy wyróżnienia: każde po 5 200 PLN