„Dzień z życia freelancera” – konkurs PayPal

Opisz / narysuj / nakręć dzień z życia freelancera i wgraj powstałe dzieło przez specjalną aplikację konkursową.

Zadaniem jest przesłanie pracy konkursowej – w formie tekstu pisanego, pracy graficznej (rysunek, fotografia, grafika opracowana w programie graficznym) lub filmu – przedstawiającej wizję życia freelancera. Praca konkursowa jest przesyłana za pośrednictwem aplikacji konkursowej dostępnej na stronie konkursowej. Jeden użytkownik ma prawo do zgłoszenia tylko jednej pracy.

Termin nadsyłania prac:
do 16 kwietnia 2018 do 16:00

Informacje i regulamin:
https://poststickersapps.com/newapp/pub/PayPal
https://www.facebook.com/PayPalPolska/


Nagrody

Pula nagród 13 500 zł:
⇒ dwie nagrody finansowe o wartości 3 000 zł każda
⇒ dwie nagrody finansowe o wartości 2 000 zł każda
⇒ dwie nagrody finansowe o wartości 1 000 zł każda
⇒ 50 nagród niespodzianek o wartości 30 zł każda