EDUinspiracje – Media – konkurs copywriting

Tegoroczna edycja konkursu EDUinspiracje Media skierowana jest do dziennikarzy oraz do niezależnych twórców, którym bliska jest idea upowszechniania szans, jakie dają programy edukacyjne prowadzone przez Narodową Agencję Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności. 

„Bądź inspiracją” – to hasło tegorocznej edycji, które zawiera w swoim przesłaniu zaproszenie do zaprezentowania twórczości uczestników konkursu i poszerzenia zasięgu jej odbiorców.

Do konkursu materiały dziennikarskie można zgłaszać w kategoriach: Publicystyka, Reportaż, Wywiad.

EDUinspiracje – Media na najlepsze publikacje prasowe i internetowe, audycje radiowe, a także materiały telewizyjne organizowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. 

Szczegy pod adresem: 

https://eduinspiracje.org.pl/eduinspiracje-media/wez-udzial


Nagrody

HP Pavilion 15
iPad 2021 10.2